Szkolenia

SZKOLENIE TRENER PERSONALNY

I moduł

prowadzący: Olga Stefanowicz, Magdalena Jakiel, Marcin Zierałko,Katarzyna Pogoda
10 godzin

Temat 1: Anatomia i biomechanika ruchu

  • - omówienie anatomii funkcjonalnej (budowa kości, stawów, mięśni obsługujących stawy) oraz biomechaniki (zasady działania narządu ruchu; kończyna górna i dolna)
  • - kręgosłup: omówienie anatomii funkcjonalnej i biomechaniki kręgosłupa

Temat 2: Trening Funkcjonalny - praktyka (do ćwiczeń zostaną wykorzystane różne przyrządy):
- trening funkcjonalny i prewencji urazów kończyny dolnej i górnej
- stretching statyczny, stretching dynamiczny i foam rolling
- rozgrzewka oraz powody, dla których należy stosować rozgrzewkę
- zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie podczas i po rozgrzewce
- ćwiczenia i ruchy, które mogą być stosowane w rozgrzewce
- możliwe struktury rozgrzewki
- znaczenie poszczególnych schematów rozgrzewki w odniesieniu do wybranego rodzaju aktywności z zawarciem skutków dla układu krążenia i wytrzymałości mięśniowej
- proces i progresja rozgrzewki
- schłodzenie
- powody dla których należy stosować schłodzenie
- działania, które powodują schłodzenie - stretching, relaks.
- możliwe struktury schłodzenia
- fizjologiczne zmiany, które zachodzą w organizmie podczas i po schłodzeniu
- rodzaje schłodzenia w odniesieniu do wybranego rodzaju aktywności z uwzględnieniem układu sercowo-naczyniowego i wytrzymałości mięśniowej.

II i III moduł

prowadzący: Olga Stefanowicz, Magdalena Jakiel, Marcin Zierałko, Katarzyna Pogoda
10 godzin

Temat 1: Coaching - portfel klientów:
- pozyskiwanie klienta
- jak utrzymać klienta
- techniki motywacyjne
- kwestionariusz

Temat 2: Metodyka treningu:
- periodyzacja
- plyometryka
- trening interwałowy
- trening aerobowy / cardio (SSC)
- trening oporowy
- trening kulturystyczny
- rodzaje treningów (krótkie omówienie w jakich przypadkach je stosować)
- FBW (fatburn/wytrzymałość, początkujący)
- split (hipertrofia, średnio zaawansowani i zaawansowani)
- obwody (fatburn, początkujący, dostępność sprzętu)
- trening funkcjonalny (mobility, sprawność)
- omówienie poszczególnych grup mięśniowych
- omówienie ćwiczeń dla danych grup (nogi, grzbiet, klatka piersiowa, ramiona)

Temat 3: Marketing i praca z klientem
- etyka pracy trenera personalnego
- specyfika pracy w wolnym zawodzie
- tworzenie własnej marki
- pozyskiwanie nowych klientów
- Podstawy autopromocji
- Opracowanie strategii promocji
- Promocja w social mediach (Facebook, Instagram, Snapchat)
- Promocja w internecie
- Analiza konkurencji
- utrzymywanie klientów
- techniki motywacyjne

IV moduł

prowadzący: Olga Stefanowicz, Magdalena Jakiel, Marcin Zierałko, Katarzyna Pogoda
10 godzin

Temat 1: Trening motoryczności:
- podstawowe pojęcia z fizjologii wysiłku. Wpływ wysiłku na organizm, zmiany w nim zachodzące pod wpływem treningu.
- przedstawienie rodzajów cech motorycznych wstępne omówienie
- trening – podstawy treningu wzmacniającego. Trening z oporem własnego ciała
- przedstawienie zasad treningu kardio, jego różnorodności, stosowanych metod, praca z tętnem, stosowany sprzęt. Wyznaczanie zakresów, sposoby pomiaru.
- przybory i przyrządy (gumy, TRX, laski, drabinki, poręcze, bosu, stepy itp) czyli sprzęt – narzędzia pracy trenera personalnego
- stretching, część praktyczna, praca w grupach.